Corporate Well-being
 

Mutlu Çocuklar, Başarılı Gelecek
18 Şubat Salı 18:30-21:00

Konu Başlıkları
- Okullarda ve okul dışında ebeveynlere yönelik programlar
- Ebeveynlerin deneyimleri ve izlenimleri
- Pozitif Psikoloji ebeveynlere ne söylüyor?
- Mutlluğu etkileyen faktörler
- Pozitif Duygular
- Dayanıklılık
- İyimserlik öğrenilebilir mi?
- Gelişim kafa yapısı nedir?
- Güçlü yönler yaklaşımı
- Bilinçli farkındalık ve ebeveynlik


ÖN KAYIT


Kroki: http://www.okalip.com/iletisim.html

Konuşmacılar
- Berrin Baş Kurumsal Esenlik Merkezi (CWCntr.com), Pozitif Psikoloji Uzmanı
- Tansu Oskay PAPS Parenting, Psikolojik Danışman & Pedagog
- Sibel Özer Hisar Eğitim Vakfı Hisar Okulları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı
- Selda Erdoğdu Hisar Eğitim Vakfı Hisar Okulları, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı
- Derryn Snowdon Healty Living, Life Coach

Moderatör:
- Özge Koca & Dr. Riza Kadilar

Son 20 yılda bireylere, organizasyonlara ve topluma farklı bir bakış açısı getiren Pozitif Psikoloji biliminin eğitim ve ebeveynlik için de çok değerli yansımaları bulunuyor.

"Başarı mı mutluluğu getirir, yoksa mutluluk mu başarıyı?" sorusuna ilişkin, Pozitif Psikoloji alanındaki çalışmalar, mutluluğun başarıyı getirdiğine işaret ediyor. Peki, mutlu mu doğulur, yoksa mutlu mu olunur?

"Mutlu çocuklar, mutlu gelecek" programı ebeveynlerin çocukların gelişimindeki kritik rollerinden hareketle, ebeveyn-çocuk ilişkisine odaklanıyor. Bu eğitimin amacı, ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı ve sahici ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak ve nihai olarak hem çocuklarının hem de kendilerinin mutluluğuna katkı sağlayacak bilgiler ve yaklaşımlar paylaşmaktır.