Corporate Well-being
 

Kurumsal Esenlik nedir?

Kurumların hayatında daha fazla Esenlik olması demek;

  • Kurumların tüm paydaşlarının o kurumda ve kurumla yapıcı/olumlu duygular içinde çalışması;
  • Kurumlar içinde çalışanların güçlü yönlerinin kullanımının teşvik edilerek kendilerinden en iyisini çıkarmaları,
  • Paydaşlar arasında sağlıklı ve yapıcı ilişkiler gelişmesi,
  • Çalışanların bir amaç duygusu ile kendilerinden daha büyük bir anlama hizmet ettiklerini anlayarak çalışması,
  • Ve hem kurumların hem de çalışanlarının başarılı olma hissine sahip olarak çalışmaları demektir.

    Odaklandığımız bu 5 alan, Martin Seligman’ın Esenlik Teorisinde bahsettiği 5 parametreye dayanmaktadır;


Pozitif Psikoloji Nedir?

IPPA’in tarifine gore;

Pozitif Psikoloji, insanların anlamlı ve tatminkar bir yaşam sürdürmek, sahip oldukları en iyi yönlerini bulup geliştirmek ve  sevgi, iş ve oyun deneyimlerini daha zengin kılmak istedikleri inancıyla kurulmuştur. Pozitif Psikoloji üç ana alana odaklanır; pozitif duygular, pozitif bireysel özellikler, pozitif kurumlar. Pozitif duyguları anlamak, geçmişle ilgili tatmin hissine sahip olmak, bugünde mutluluğu hissetmek ve geleceğe umut beslemekle ilgili çalışmaları içerir. Pozitif bireysel özellikleri anlamak, sevme ve çalışma kapasitesi, cesaret, şefkat, dayanıklılık, yaratıcılık, bütünlük, kendini tanıma, ortayı bulma, kendini kontrol edebilme ve bilgelik gibi güçlü özelliklerin ve değerlerin çalışılmasını içerir. Pozitif kurumları anlamak, daha iyi topluluklar yaratmak için gereken adalet, sorumluluk, medeniyet, ebeveynlik, gelişim, iş ahlakı, liderlik, takım çalışması, amaç duygusu ve hoşgörü gibi güçlü özelliklerin çalışılmasını içerir.