Corporate Well-being
 
İK için Pozitif Psikoloji:
İK fonksiyonu için Pozitif Psikoloji Programının temel amacı, bu fonksiyonda çalışan herkesin pozitif psikoloji...
Pozitif Liderlik Programı:Pozitif Liderlik Programı Martin Seligman’ın Esenlik Teorisi (Flourish, 2011) üzerine...
Kurumlar Mutluluk Kahramanlarını Belirliyor
Corporate Well-Being Center, 20 Mart 2013'te, "Uluslararası Mutluluk Günü"nde* kuruldu.

Mutlu Çocuklar, Başarılı Gelecek
Son 20 yılda bireylere, organizasyonlara ve topluma farklı bir bakış açısı getiren Pozitif Psikoloji biliminin..
.

Pozitif Sağlık ve Kurumsal Hayat
Ortalama bir çalışan yaşamı boyunca işyerinde yaklaşık 90.000 saat geçiriyor. Kimi şirket ve pozisyonlarda ise bu rakamlar biraz daha yüksek.